06-10509121 anneke@zeeuwslicht.eu

Foto: Stefan Oosterbaan

Uitvaart

Als er iemand in uw naaste omgeving sterft, zijn er vaak veel emoties.
Als ritueelbegeleider bied ik ondersteuning door samen de uitvaart en het afscheid voor te bereiden. Op een persoonlijke, rustige manier bied ik u iets van licht in donkere dagen.
Het organiseren van en het voorgaan tijdens het afscheid, de viering of de ceremonie kan ik voor u uitvoeren. Dit gebeurt op een waardige, persoonlijke wijze, zoals u het wilt.

Voor wie
Als ritueelbegeleider richt ik me op mensen die zich niet of nauwelijks (meer) verbonden voelen met het traditionele geloofsleven. Bij het afscheid nemen van een dierbare is er zeker behoefte aan een persoonlijke, betekenisvolle uitvaart. Dat is mijn uitgangspunt. Ik respecteer ieders visie, levensbeschouwing en geaardheid.

Ik kan en mag ook kerkelijke uitvaarten leiden.

Werkwijze

Ik kan worden gebeld door de uitvaartverzorger, maar u kunt ook rechtstreeks contact met mij opnemen. We maken een afspraak. Als we bij elkaar zijn, spreken we uitgebreid over uw dierbare overledene. Samen kijken we terug op het leven van de overledene. Ik ben ondersteunend bij het zoeken naar teksten, de juiste muziek en beelden. Ik kan een persoonlijke toespraak schrijven of u daarbij helpen.
Er is zeker aandacht voor mogelijke (klein) kinderen en welke bijdrage zij willen en kunnen leveren. Ik vind het belangrijk dat u op een persoonlijke manier afscheid kunt nemen van uw dierbare. Tijdens de begrafenis of crematie brengen we een ode aan het leven van uw dierbare.

Symbolen en rituelen

Elk voorwerp of beeld kan tot symbool worden verheven.  Dat symbool geeft iets kenmerkends weer van de overledene.
Symbolen zijn bijvoorbeeld een roos, schelpen, een baken, een paar klompen, een lied, een dichtregel  of een gezegde (Pluk de dag).
Zo’n samen gekozen symbool kan de rode draad zijn tijdens het afscheid.

Bij rituelen denken mensen soms aan zweverig of iets van de kerk. Het is waar dat binnen de kerk, van oudsher vaste rituelen waren en nog steeds zijn.
Echter… rituelen zijn in beweging.
Voor mij is een ritueel een symbolische handeling, het gaat om het markeren van dit ene belangrijke moment. Dat kan bijvoorbeeld het aansteken van een kaars zijn, een lint doorknippen of het binnendragen van de kist.