06-10509121 anneke@zeeuwslicht.eu

Welkom op de website van Zeeuws Licht. Ik nodig u van harte uit de website  te bekijken.

Anneke Duvekot-Bimmel, ritueelbegeleider.

Ik wens je licht!
Van binnenuit bij alles wat je moet beslissen
bij alles waar je naar moet gissen
en bij alles wat je zeker weet.

Ik wens je licht!
van bovenaf, van binnenuit
bij elke reden tot verblijden
bij alle menselijke lijden,
bij elke hoop, elke verwachting
bij alles wat je overkomt.

Ik wens je licht!
Want licht geeft hoop en hoop geeft kracht,
voor leven, beleven en overleven.
En licht geeft zicht!
Inzicht èn uitzicht zal het geven:
zo komt een mens tot leven!

Bron: onbekend

Opgeleid aan Het Moment HBO-opleidingsinstituut voor ritueelbegeleiders

Aangesloten bij de Landelijke
Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders