06-10509121 anneke@zeeuwslicht.eu

                                         

Welkom op de website van Zeeuws Licht. Ik nodig u van harte uit de website  te bekijken.

         Anneke Duvekot-Bimmel, ritueelbegeleider.

Ik wens je licht!

Van binnenuit bij alles wat je moet beslissen

bij alles waar je naar moet gissen

en bij alles wat je zeker weet.

Ik wens je licht!

van bovenaf, van binnenuit

bij elke reden tot verblijden

bij alle menselijke lijden,

bij elke hoop, elke verwachting

bij alles wat je overkomt.

Ik wens je licht!

Want licht geeft hoop en hoop geeft kracht,

voor leven, beleven en overleven.

En licht geeft zicht!

Inzicht èn uitzicht zal het geven:

zo komt een mens tot leven!

      Bron: onbekend

Opgeleid aan Het Moment HBO-opleidingsinstituut voor ritueelbegeleiders

Aangesloten bij de LandelijkeBeroepsvereniging van Ritueelbegeleiders

 

Recent  gediplomeerd  als “Dementievriendelijke Ritueelbegeleider”