06-10509121 anneke@zeeuwslicht.eu

 

Als een kind sterft….

Het overlijden van een kind is schokkend. Het is hoe het niet zou moeten gaan. Een baby die sterft bij of voor de geboorte. Een kind dat sterft door een ongeval of na een ziekte. Voor sommige ouders is dit de rauwe werkelijkheid en moet er afscheid genomen worden van hun kind.
Op een rustige, respectvolle manier ben ik betrokken bij het maken van keuzes omtrent de uitvaart van uw kind. Wat is er nodig om afscheid te nemen van uw overleden zoon of dochter? Hoe kunnen we mogelijke broertjes, zusjes, grootouders, klasgenoten, vrienden of vriendinnen bij dit proces betrekken? Deskundigheid, een liefdevolle benadering en oprechte belangstelling gaan dan samen. De dood van een kind vraagt om begeleiding die nauw luistert. Ik kan het verdriet om uw overleden kind niet wegnemen, wel kan ik houvast bieden in de dagen voorafgaand aan het afscheid.

Kinderen die afscheid moeten nemen….

Ik vind het belangrijk om aandacht voor mogelijke (klein) kinderen te hebben en welke bijdrage zij willen en kunnen leveren. Ik stimuleer ouders om hun kinderen mee te laten gaan naar de begrafenis of crematie. Afhankelijk van hun leeftijd bevatten ze vaak nog niet de impact van een overlijden. Kinderen op een rustige manier in aanraking laten komen met de dood helpt ze om de werkelijkheid te laten doordringen. Ze zijn heel goed in staat om aan te geven wat zij wel of juist niet willen.

Afhankelijk van hun leeftijd, kunnen kinderen mee helpen met de voorbereidingen of tijdens de uitvaart. Denk daarbij aan:

  • een kind dat een kaars aansteekt
  • een jongere die de kist meedraagt
  • een kind dat een tekening maakt voor op de rouwkaart
  • of na de uitvaart een snoepje deelt uit oma’s snoeptrommel