06-10509121 anneke@zeeuwslicht.eu

Voor het overlijden

Als het einde nadert en de cirkel van uw leven bijna rond is, kan er behoefte zijn om uw afscheid voor te bereiden. Samen bespreken we wat u wel en niet wilt rondom uw afscheid.  Als u dat wilt, leggen we uw eigen afscheid vast voor uzelf en uw nabestaanden.

Wanneer er het besef is dat herstel  niet meer mogelijk is en dat de dood naderbij komt, kan er met een ritueel bewust afscheid genomen worden van dierbaren en  kan het leven losgelaten worden.

Na het overlijden

Na het afscheid zijn er momenten die voor u, als nabestaande, belangrijk zullen zijn. In het proces van afscheid nemen vormen ze, als het ware, een volgende stap.

Het plaatsen van de steen, het verstrooien van de as of het bijzetten van de urn is zo’n moment.

Hoe wilt u deze momenten vormgeven?

Graag help ik u bij het vorm en inhoud geven aan deze bijzondere gebeurtenissen.