06-10509121 anneke@zeeuwslicht.eu

.

 

Klik op de link hieronder voor het boek “Helpen bij verlies en rouw in tijden van corona”

https://zeeuwslicht.eu/wp-content/uploads/2021/01/Helpen_bij_verlies_en_verdriet_in_tijden_van_corona.pdf

NIEUWS

Wereldlichtjesdag in Middelburg gaat niet door in 2020

Op zondag 13 december 2020 is het Wereldlichtjesdag.
Het doet mij verdriet dat we dit jaar de bijeenkomst, waar lichtjes worden aangestoken voor overleden kinderen en waar hun namen worden genoemd niet aan kunnen bieden in de oorspronkelijke vorm IN de werkgroep WLD Goes – Middelburg zijn we tot dit besluit gekomen, dat we gezien de omstandigheden rondom corona, een dergelijke avond met inachtneming van de maatregelen, niet verantwoord kunnen organiseren.
Ik herinner u eraan, dat u op zondag 13 december om 19.00 uur wel thuis een kaars kunt aansteken voor overleden kinderen

Dementievriendelijke ritueelbegeleiding

1 op de 5 mensen krijgt dementie. Een schrikbarend aantal, dat in de toekomst waarschijnlijk alleen maar hoger wordt. Dementie verandert het gedrag van mensen ingrijpend, van de mensen met dementie én de mensen om hen heen!
Ook als ritueelbegeleider bij afscheid kom ik in aanraking met mensen met dementie en hun familie. Daarom heb ik een training gevolgd: dementievriendelijke ritueelbegeleiding.
Als vader komt te overlijden en moeder met dementie is in het verpleegtehuis, wat is dan wijsheid?

 

Hoe betrekken we haar bij het afscheid van haar man, met wie ze meer dan 50 jaar getrouwd was? Kan ze bij de uitvaart zijn? Welke inbreng heeft moeder? Er zijn zeker mogelijkheden om de mens met dementie te betrekken bij het afscheid. Voorafgaand aan de uitvaart en soms zelfs tijdens de uitvaart. Als ritueelbegeleider is het de kunst om iedereen bij het afscheid in zijn of haar waarde te laten, dus ook de mens met dementie. Deze training heeft me meer kennis. Inzicht en zelfvertrouwen gegeven over mensen met dementie.
Het is goed om daarover het gesprek met de naaste familie hierover aan te gaan en af te stemmen, zodat ook de mens met dementie liefdevol afscheid kan nemen!