06-10509121 anneke@zeeuwslicht.eu

Mijn eerste stappen als ritueelbegeleider

De eerste stappen zijn gezet! Zoals ik ooit als dreumes mijn eerste echte stappen zette en daar heel erg blij van werd ben ik blij met mijn eerste stappen als zelfstandig ondernemer, eigenaar van Zeeuws Licht ritueelbegeleiding.
Naast grote veranderingsmomenten als huwelijk en overlijden, ben ik betrokken geweest bij rituelen door-het-leven-heen. Een bedrijfsovername, afscheid van werk, herdenking, afscheid van een nare periode. Een ritueel bedenk ik niet van te voren, het ontstaat in een gesprek met de ander(en).Ineens weten we met elkaar hoe we het gaan vormgeven. In het klein of in het groot. Ritueelbegeleider… het blijkt een prachtig vak te zijn!!

Achtergrondinformatie over rituelen-door-het-leven-heen.
Rituelen kunnen helpen afscheid te nemen van een oude situatie
en een nieuwe te verwelkomen.
Het woord ritueel is afgeleid van het Latijnse ‘ritus’ dat betekent: Godsdienstig gebruik, ceremonie, gewoonte.
Dat is dus een ruime definitie die niet alleen naar godsdienst verwijst.
Het is waar dat binnen de kerk, van oudsher vaste rituelen waren en nog steeds zijn. Echter… rituelen zijn in beweging.
Mensen horen niet altijd meer tot een kerk, wel bij andere groepen, zoals de familie, het bedrijf, de school of de sportvereniging. Kortom bij kleinere en grotere gemeenschappen.
En overal vinden rituelen plaats. Gelukkig komt daar komt steeds meer aandacht voor.
Waarom?

In deze tijd van individualisering is er een groeiend verlangen naar verbondenheid, rituelen worden vaak samen uitgevoerd
Er is behoefte om even stil te staan, pas op de plaats te maken, bij belangrijke momenten in een mensenleven. Vaak zijn dit grote veranderingsmomenten: geboorte, huwelijk en overlijden Je kunt ook denken aan andere sleutelmomenten, zoals de overgang naar de basisschool, voortgezet onderwijs, uit huis gaan, het 21-diner, een jubileum, fusie van twee teams, pensionering.
Rituelen maken gebeurtenissen speciaal. Je diploma per post toegestuurd krijgen of zomaar in je handen gedrukt is sneu
Wat geven rituelen ons, wat doen ze met mensen?

• Ze dwingen je tijd vrij te maken in de drukte van alledag
• Helpen het oude los te laten en maken ruimte voor iets nieuws
• Ze geven een plek aan emoties en bieden houvast
• Ze stimuleren verbinding met jezelf en ook met anderen en de wereld om je heen
. Ze geven een bijzonder gevoel

Kortom, rituelen geven glans aan het leven, maken kleine en grote gebeurtenissen betekenisvol. Nieuwe, niet bestaande rituelen kunnen op iedere tijd en plaats plaatsvinden. Het ritueel is geen doel op zich, geen kant en klare oplossing: als we dit doen dan is het klaar! Een ritueel verandert niets aan wat is. Ze maken het mogelijk om je een belangrijk moment goed te herinneren of het te delen en slaan een brug tussen verleden, heden en toekomst!